Sesión plenaria del mes de diciembre

Sesión plenaria del mes de diciembre

Los tres regidores de Ciudadanos del Ayuntamiento de Esplugues de Llobregat, asisten como cada mes a la sesión Plenaria.

Detallamos a continuación el posicionamiento del grupo municipal de Ciudadanos en los diferentes temas:

 • Aprovació, si escau, de l’acta número 12/21, corresponent a la sessió ordinària de data 17 de novembre de 2021. Favor
 • Dictamen que proposa l’aprovació definitiva de la modificació puntual de l’Ordenança reguladora de la restricció de la circulació de determinats vehicles al sector de la ciutat d’Esplugues de Llobregat situat dintre de l’àmbit de les Rondes de Barcelona. Favor
 • Dictamen que proposa l’aprovació definitiva de la modificació puntual de l’Ordenança reguladora de la restricció de la circulació de determinats vehicles al sector de la ciutat d’Esplugues de Llobregat situat dintre de l’àmbit de les Rondes de Barcelona. Favor
 • Dictamen que proposa l’aprovació inicial del Pressupost General per a l’exercici econòmic 2022. Favor
 • Dictamen que proposa aprovar la plantilla i la relació de llocs de treball per a l’exercici 2022. Favor
 • Dictamen que dona compte del Pla anual de Control Financer per a l’exercici 2022. Favor
 • Dictamen que dona compte de l’informe de la Sindicatura de Comptes de Catalunya sobre els expedients de reconeixement extrajudicial de crèdit dels ens locals. Favor
 • Dictamen que proposa l’autorització de compatibilitat d’una funcionària de la plantilla per a l’exercici d’una activitat privada. Favor
 • Dictamen que proposa declarar l’extinció dels drets concessionals de les parades 49-50 de l’antic Mercat municipal de Can Vidalet (parada 6 de la carpa provisional). Favor
 • Dictamen que proposa declarar l’extinció dels drets concessionals sobre les parades 14-17-18 i el magatzem 33 de l’antic Mercat municipal de La Plana (parada 5 de la carpa provisional) i sobre la parada 5 del nou Mercat municipal de La Plana (parada-magatzem-cambra frigorífica). Favor
 • Dictamen que proposa declarar desert el procediment d’atorgament de drets d’us privatiu, en règim de concessió administrativa, sobre determinats espais del mercat municipal de La Plana. Favor
 • Dictamen que proposa l’aprovació de la proposta de pròrroga del III Pla d’igualtat de gènere per a la ciutadania (2017-21). Favor
 • Dictamen que proposa l’aprovació de l’adhesió de la Bateria antiaèria de Sant Pere Màrtir a la Xarxa d’Espais de Memòria Democràtica de Catalunya. Favor
 • Moció del Grup Municipal Socialista per refer i reforçar el consens sobre el model lingüístic del sistema educatiu de Catalunya, per millorar l’aprenentatge i ús de les llengües en un context plurilingüe. Abstención
 • Moció dels Grups Municipals Esplugues en Comú Podem i Republicà de rebuig a la providència del Tribunal Suprem i de suport al model d’immersió lingüística de Catalunya. Contra

Posicionamiento ante los presupuestos municipales 2022

 

Posición de Cs ante mociones que pretenden la exclusión del castellano en la educación

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra  [POLÍTICA DE COOKIES].
ACEPTAR
Aviso de cookies