espectro autista en Servicios Sociales

at 810 × 450 in Serveis socials relacionats amb el trastorn de l’espectre autista TEA.
Moció del Grup de Ciutadans CS a L'Ajuntament d'Esplugues sobre els Serveis Socials relacionats amb el trastorn de l'espectre autista TEA    Exposició de motius                                A iniciativa del Grup Parlamentari de Ciutadans (Cs) al Parlament de Catalunya, el passat 6 d´abril de 2017 es va aprovar la moció 115/XI, sobre els serveis socials relacionats amb el trastorn de l´espectre autista (TEA). Entre d´altres aspectes, aquesta moció reclama dotar els centres educatius de personal amb formació específica per a alumnes amb necessitats educatives especials associades al TEA i que es garanteixi aquest perfil professional tant en els menjadors escolars com a les activitats extraescolars. També reclama que en el termini de sis mesos s´implementin plans de convivència que tinguin en compte tots els alumnes per evitar possibles casos d´aïllament, rebuig o situacions més greus com l´assetjament escolar. També reclama augmentar en el termini màxim d´un any el nombre de pisos tutelats destinats a persones amb TEA, per tal de potenciar-ne la seva autonomia. Cal destacar la tasca que les entitats integrades en la Taula del Tercer Sector Social de Catalunya realitzen, atenent a més d´un milió de ciutadans, mitjançant l´aportació dels seus socis i també d´una part important de voluntaris, tot i que, malgrat que el 45% de les entitats encara tenen pendent el cobrament per part de les administracions, subvencions i convenis d´anys anteriors, entre elles, entitats relacionades amb el TEA o amb les families cuidadores de persones amb discapacitats o malalties mentals. En aquest sentit, la moció també reclama que es posi en marxa en el termini de tres mesos des de l´aprovació de la moció 115/XI, d´una línia específica de subvenció per a entitats locals i comarcals del Tercer Sector que treballin amb infants, joves i adults diagnosticats amb TEA. Per tots aquests motius exposats, el Grup Municipal de Ciutadans (Cs) a l´ajuntament d’Esplugues, proposa al Ple de la Corporació, l´adopció dels següents acords: PRIMER: Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a que compleixi tots els acords i en els seus terminis d´execució de la moció 115/XI, aprovada pel Ple del Parlament de Catalunya, el passat 6 d´abril de 2017. SEGON: Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya, que en el termini màxim de tres mesos posi en marxa una línia específica de subvencions per a entitats locals i comarcals del Tercer Sector que treballin amb infants, joves i adults diagnosticats amb TEA. TERCER: Reconèixer la tasca que realitzen les entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, en una gran part, mitjançant el voluntarisme. QUART: Traslladar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, als Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya i al Consell Comarcal del Baix Llobregat. Esplugues, a 19 d’Abril de 2017

Description: Moció del Grup de Ciutadans CS a L’Ajuntament d’Esplugues sobre els Serveis Socials relacionats amb el trastorn de l’espectre autista TEA    Exposició de motius                                A iniciativa del Grup Parlamentari de Ciutadans (Cs) al Parlament de Catalunya, el passat 6 d´abril de 2017 es va aprovar la moció 115/XI, sobre els serveis socials relacionats amb el trastorn de l´espectre autista (TEA). Entre d´altres aspectes, aquesta moció reclama dotar els centres educatius de personal amb formació específica per a alumnes amb necessitats educatives especials associades al TEA i que es garanteixi aquest perfil professional tant en els menjadors escolars com a les activitats extraescolars. També reclama que en el termini de sis mesos s´implementin plans de convivència que tinguin en compte tots els alumnes per evitar possibles casos d´aïllament, rebuig o situacions més greus com l´assetjament escolar. També reclama augmentar en el termini màxim d´un any el nombre de pisos tutelats destinats a persones amb TEA, per tal de potenciar-ne la seva autonomia. Cal destacar la tasca que les entitats integrades en la Taula del Tercer Sector Social de Catalunya realitzen, atenent a més d´un milió de ciutadans, mitjançant l´aportació dels seus socis i també d´una part important de voluntaris, tot i que, malgrat que el 45% de les entitats encara tenen pendent el cobrament per part de les administracions, subvencions i convenis d´anys anteriors, entre elles, entitats relacionades amb el TEA o amb les families cuidadores de persones amb discapacitats o malalties mentals. En aquest sentit, la moció també reclama que es posi en marxa en el termini de tres mesos des de l´aprovació de la moció 115/XI, d´una línia específica de subvenció per a entitats locals i comarcals del Tercer Sector que treballin amb infants, joves i adults diagnosticats amb TEA. Per tots aquests motius exposats, el Grup Municipal de Ciutadans (Cs) a l´ajuntament d’Esplugues, proposa al Ple de la Corporació, l´adopció dels següents acords: PRIMER: Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a que compleixi tots els acords i en els seus terminis d´execució de la moció 115/XI, aprovada pel Ple del Parlament de Catalunya, el passat 6 d´abril de 2017. SEGON: Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya, que en el termini màxim de tres mesos posi en marxa una línia específica de subvencions per a entitats locals i comarcals del Tercer Sector que treballin amb infants, joves i adults diagnosticats amb TEA. TERCER: Reconèixer la tasca que realitzen les entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, en una gran part, mitjançant el voluntarisme. QUART: Traslladar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, als Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya i al Consell Comarcal del Baix Llobregat. Esplugues, a 19 d’Abril de 2017

Dimensions: 810 x 450

File Type: png

File Size: 67 KB

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra  [POLÍTICA DE COOKIES].
ACEPTAR
Aviso de cookies