Reclamar el pagament del deute que manté la Generalitat de Catalunya amb l’Ajuntament de Esplugues

at 810 × 450 in Reclamar el pagament del deute que manté la Generalitat de Catalunya amb l’Ajuntament de Esplugues.
Moció dels grups municipals de Ciutadans i Partit Popular per reclamar el pagament del deute que manté la Generalitat de Catalunya amb i'Ajuntament de Esplugues. Segons la consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, en resposta per escrit a una pregunta sobre el deute de l'administració autonómica respecte als ens locals, la Generalitat de Catalunya té un deute pendent a favor deis municipis que a data de 31/12/2015 ascendeix a 633 milions d'euros. Aquesta quantitat representa el 7,06% del pressupost deis ingressos totals deis ajuntaments catalans i, segons la consellera, és previst que la Genera!itat faci efectiu el seu pagament durant el 2016. Atés que la Generalitat de Catalunya manté un deute amb l'Ajuntament de Esplugues que pot arribar a generar problemes de tresoreria al nostre municipi i suposa un empitjorament de la prestació deis serveis del nostre Ajuntament en atenció a les persones. Tenint en compte tot l'exposat, el Grup Municipal de Ciutadans de Esplugues sol·licita al Ple de l'Ajuntament de Esplugues l'adopció deis següents acords: 1. Instar a que l'Ajuntament de Esplugues requereixi formalment a la Generalitat de Catalunya que faci efectiu el pagament del deute pendent amb el consistori abans de que finalitzi l'exercici 2016. 2. Comunicar aquest acord a la Conselleria de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, a la Conselleria d'Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya, al President de la Generalitat de Catalunya i als Presidents de tots els Grups del Parlament de Catalunya.

Description: Moció dels grups municipals de Ciutadans i Partit Popular per reclamar el pagament del deute que manté la Generalitat de Catalunya amb i’Ajuntament de Esplugues. Segons la consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, en resposta per escrit a una pregunta sobre el deute de l’administració autonómica respecte als ens locals, la Generalitat de Catalunya té un deute pendent a favor deis municipis que a data de 31/12/2015 ascendeix a 633 milions d’euros. Aquesta quantitat representa el 7,06% del pressupost deis ingressos totals deis ajuntaments catalans i, segons la consellera, és previst que la Genera!itat faci efectiu el seu pagament durant el 2016. Atés que la Generalitat de Catalunya manté un deute amb l’Ajuntament de Esplugues que pot arribar a generar problemes de tresoreria al nostre municipi i suposa un empitjorament de la prestació deis serveis del nostre Ajuntament en atenció a les persones. Tenint en compte tot l’exposat, el Grup Municipal de Ciutadans de Esplugues sol·licita al Ple de l’Ajuntament de Esplugues l’adopció deis següents acords: 1. Instar a que l’Ajuntament de Esplugues requereixi formalment a la Generalitat de Catalunya que faci efectiu el pagament del deute pendent amb el consistori abans de que finalitzi l’exercici 2016. 2. Comunicar aquest acord a la Conselleria de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, a la Conselleria d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya, al President de la Generalitat de Catalunya i als Presidents de tots els Grups del Parlament de Catalunya.

Dimensions: 810 x 450

File Type: png

File Size: 330 KB

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra  [POLÍTICA DE COOKIES].
ACEPTAR
Aviso de cookies