Moció dels grups municipals de Ciutadans i Partit Popular per reclamar el pagament del deute que manté la Generalitat de Catalunya amb i’Ajuntament de Esplugues.

Segons la consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, en resposta per escrit a una pregunta sobre el deute de l’administració autonómica respecte als ens locals, la Generalitat de Catalunya té un deute pendent a favor deis municipis que a data de 31/12/2015 ascendeix a 633 milions d’euros. Aquesta quantitat representa el 7,06% del pressupost deis ingressos totals deis ajuntaments catalans i, segons la consellera, és previst que la Genera!itat faci efectiu el seu pagament durant el 2016.

Atés que la Generalitat de Catalunya manté un deute amb l’Ajuntament de Esplugues que pot arribar a generar problemes de tresoreria al nostre municipi i suposa un empitjorament de la prestació deis serveis del nostre Ajuntament en atenció a les persones.

Tenint en compte tot l’exposat, el Grup Municipal de Ciutadans de Esplugues sol·licita al Ple de l’Ajuntament de Esplugues l’adopció deis següents acords:

 • 1. Instar a que l’Ajuntament de Esplugues requereixi formalment a la Generalitat de Catalunya que faci efectiu el pagament del deute pendent amb el consistori abans de que finalitzi l’exercici 2016.
 • 2. Comunicar aquest acord a la Conselleria de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, a la Conselleria d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya, al President de la Generalitat de Catalunya i als Presidents de tots els Grups del Parlament de Catalunya.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

Acciones de Ciutadans en Esplugues de Llobregat

Cargando…
 • ADN perros

  Febrero 2019. ADN Perros

 • Salud Mental

  Abril 2021 Salud Mental

 • Últimos presupuestos legislatura

  Diciembre 2018. Últimos presupuestos legislatura

 • Esta obra es una ruina

  Mayo 2021 Esta obra es una ruina

 • Desvío obras polideportivo Can Vidalet

  Noviembre 2018. Desvío obras polideportivo Can Vidalet

 • Indulto a la persistencia

  Junio 2021 Indulto a la persistencia

 • La Baronda, gestión ineficiente

  Marzo 2019 La Baronda, gestión ineficiente

 • Seguridad para todos

  Septiembre 2021 Seguridad para todos

 • Esta obra es una ruina

  Abril 2019 Esta obra es una ruina

 • Cs Política útil

  Enero 2022 Política útil

 • Auditorio y correllengua

  Septiembre 2019 Auditorio y correllengua

 • Pregón de fiesta mayor

  Octubre 2019 Pregón de Fiesta Mayor

 • Recuperar el Rumbo

  Enero 2020 Recuperar el rumbo

 • Apoyo al Gremio de bares y restaurantes de Esplugues

  Octubre 2020 Apoyo al Gremio de bares y restaurantes de Esplugues

 • COVID-19 Vacaciones Okupa’s

  Septiembre 2020 COVID-19 Vacaciones Okupa’s

 • Conciliació laboral (COVID-19)

  Julio 2020 Conciliació laboral (COVID-19)

 • Tsunami económico

  Junio 2020 Tsunami económico

 • Gran pacto para los presupuestos Cs-PSC

  Noviembre 2020 Gran pacto para los presupuestos Cs-PSC

 • ME  DESPIDO

  Enero 2021 Me despido

 • Lo sentimos

  Febrero 2021. Lo sentimos

 • Viviendas VPO Si / Tanatorio NO

  Marzo 2021 Viviendas VPO Si / Tanatorio NO

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra  [POLÍTICA DE COOKIES].
ACEPTAR
Aviso de cookies