Moció de rebuig a la resolució 263/XI del Parlament de Catalunya relativa a l'informe i conclusions de la Comissió d'Estudis del Procés Constituent Atès que el Ple del Parlament de Catalunya, en la sessió del dia 27 de juliol de 2016, va aprovar la següent resolució 263/XI, amb l´informe i conclusions de la Comissió d´Estudis del Procés Constituent. Atès que la resolució 263/XI, és conseqüència de la resolució anterior 1/XI, aprovada en la sessió del dia 9 de novembre de 2015, sobre l´inici del procés polític a Catalunya, com a conseqüència dels resultats electorals del 27 de setembre de 2015 i de la resolució 5/XI, aprovada en la sessió del dia 20 de gener de 2016, sobre la creació de comissions parlamentàries. Atès que el Ple del tribunal Constitucional, va emetre en data 2 de desembre de 2015 la STC 259/2015, per la qual es declara la inconstitucionalitat i nul·litat de la resolució del Parlament de Catalunya 1/XI, sobre l´inici del procés polític a Catalunya, com a conseqüència dels resultats electorals del 27 de setembre de 2015. Atès que la resolució 1/XI, com el seu annexe, vulneren els articles 1.1,1.2, 2, 9.1 i 168 de la Constitució Espanyola, així com, els articles 1 i 2.4 de l´Estatut d´Autonomia de Catalunya, i suposen un reconeixement a favor del Parlament de Catalunya i del Govern de Catalunya, d´atribucions superiors a les que deriven de l´autonomia recollida per la Constitució. Atès que la resolució 5/XI, té la consideració d´incident d´execució i infracció de la STC 259/2015, mencionada anteriorment, amb data 2 de desembre de 2015, tal i com va estimar el Ple del Tribunal Constitucional, el dia19 de juliol de 2016, per unanimitat. Atès que aquestes resolucions, pretenen fonamentar-se en un principi de legitimitat democràtica del Parlament de Catalunya, que està en absoluta contradicció amb la Constitució Espanyola i amb l´Estatut d´Autonomia de Catalunya, de forma que contradiuen els pilars de l´Estat de Dret, basats en el repecte a la Llei i el Dret i la pròpia legitimitat democràtica del Parlament de Catalunya, que la Constitució reconeix i ampara. Atès que la composició actual del Parlament de Catalunya i la seva representació política, sorgida del resultat de les eleccions autonòmiques celebrades el passat 27 de setembre de 2015, és fragmentada i diversa, de la mateixa manera que la societat catalana actual. Atès que aquest procés polític a Catalunya, que es vol culminar amb  l´obertura d´un procés constituent a Catalunya destinat a la creació d´una eventual constitució catalana i d´un estat català independent, no compta ni amb majoria política, ni amb majoria social, ni amb el reconeixement de l´ordenament jurídic vigent en l´actualitat. Atès que als representants públics del Parlament de Catalunya, President de la Generalitat, Consellers, Presidenta del Parlament i els mateixos diputats, no se´ls exigeix una adhesió ideològica a la Constitució, peró sí, el compromís de realitzar les seves funcions d´acord amb ella. Atès que en la sessió del Ple del Parlament de Catalunya,del dia 27 de juliol, la Presidenta del Parlament i els Grups Parlamentaris de Junts Pel Sí i les CUP, no van realitzar les seves funcions d´acord amb el que marca la Constitució, tampoc van acatar les consideracions i sentències del Tribunal Constitucional, i finalment van incloure a l´ordre del dia de la sessió, l´informe i les conclusions de la Comissió d´Estudis del Procés Constituent, la qual va ser votada i aprovada amb els vots d´aquests dos Grups Parlamentaris. Per tots aquests motius, el grup municipal de Ciutadans (C´s) proposa al ple de l’ajuntament de Esplugues, l’adopció dels següents acords: PRIMER.- Manifestar el ple rebuig de l’ajuntament de Esplugues de Llobregat a la resolució 263/XI del Parlament de Catalunya i de qualsevol iniciativa il·legal per part de les institucions catalanes i dels seus representants i càrrecs públics. SEGON.- Trametre aquest acord a la Presidenta i als Grups del Parlament de Catalunya i al President de la Generalitat de Catalunya. A Esplugues a 02 d’Agost, de 2016

Description: Moció de rebuig a la resolució 263/XI del Parlament de Catalunya relativa a l’informe i conclusions de la Comissió d’Estudis del Procés Constituent Atès que el Ple del Parlament de Catalunya, en la sessió del dia 27 de juliol de 2016, va aprovar la següent resolució 263/XI, amb l´informe i conclusions de la Comissió d´Estudis del Procés Constituent. Atès que la resolució 263/XI, és conseqüència de la resolució anterior 1/XI, aprovada en la sessió del dia 9 de novembre de 2015, sobre l´inici del procés polític a Catalunya, com a conseqüència dels resultats electorals del 27 de setembre de 2015 i de la resolució 5/XI, aprovada en la sessió del dia 20 de gener de 2016, sobre la creació de comissions parlamentàries. Atès que el Ple del tribunal Constitucional, va emetre en data 2 de desembre de 2015 la STC 259/2015, per la qual es declara la inconstitucionalitat i nul·litat de la resolució del Parlament de Catalunya 1/XI, sobre l´inici del procés polític a Catalunya, com a conseqüència dels resultats electorals del 27 de setembre de 2015. Atès que la resolució 1/XI, com el seu annexe, vulneren els articles 1.1,1.2, 2, 9.1 i 168 de la Constitució Espanyola, així com, els articles 1 i 2.4 de l´Estatut d´Autonomia de Catalunya, i suposen un reconeixement a favor del Parlament de Catalunya i del Govern de Catalunya, d´atribucions superiors a les que deriven de l´autonomia recollida per la Constitució. Atès que la resolució 5/XI, té la consideració d´incident d´execució i infracció de la STC 259/2015, mencionada anteriorment, amb data 2 de desembre de 2015, tal i com va estimar el Ple del Tribunal Constitucional, el dia19 de juliol de 2016, per unanimitat. Atès que aquestes resolucions, pretenen fonamentar-se en un principi de legitimitat democràtica del Parlament de Catalunya, que està en absoluta contradicció amb la Constitució Espanyola i amb l´Estatut d´Autonomia de Catalunya, de forma que contradiuen els pilars de l´Estat de Dret, basats en el repecte a la Llei i el Dret i la pròpia legitimitat democràtica del Parlament de Catalunya, que la Constitució reconeix i ampara. Atès que la composició actual del Parlament de Catalunya i la seva representació política, sorgida del resultat de les eleccions autonòmiques celebrades el passat 27 de setembre de 2015, és fragmentada i diversa, de la mateixa manera que la societat catalana actual. Atès que aquest procés polític a Catalunya, que es vol culminar amb  l´obertura d´un procés constituent a Catalunya destinat a la creació d´una eventual constitució catalana i d´un estat català independent, no compta ni amb majoria política, ni amb majoria social, ni amb el reconeixement de l´ordenament jurídic vigent en l´actualitat. Atès que als representants públics del Parlament de Catalunya, President de la Generalitat, Consellers, Presidenta del Parlament i els mateixos diputats, no se´ls exigeix una adhesió ideològica a la Constitució, peró sí, el compromís de realitzar les seves funcions d´acord amb ella. Atès que en la sessió del Ple del Parlament de Catalunya,del dia 27 de juliol, la Presidenta del Parlament i els Grups Parlamentaris de Junts Pel Sí i les CUP, no van realitzar les seves funcions d´acord amb el que marca la Constitució, tampoc van acatar les consideracions i sentències del Tribunal Constitucional, i finalment van incloure a l´ordre del dia de la sessió, l´informe i les conclusions de la Comissió d´Estudis del Procés Constituent, la qual va ser votada i aprovada amb els vots d´aquests dos Grups Parlamentaris. Per tots aquests motius, el grup municipal de Ciutadans (C´s) proposa al ple de l’ajuntament de Esplugues, l’adopció dels següents acords: PRIMER.- Manifestar el ple rebuig de l’ajuntament de Esplugues de Llobregat a la resolució 263/XI del Parlament de Catalunya i de qualsevol iniciativa il·legal per part de les institucions catalanes i dels seus representants i càrrecs públics. SEGON.- Trametre aquest acord a la Presidenta i als Grups del Parlament de Catalunya i al President de la Generalitat de Catalunya. A Esplugues a 02 d’Agost, de 2016

Dimensions: 810 x 450

File Type: png

File Size: 409 KB

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra  [POLÍTICA DE COOKIES].
ACEPTAR
Aviso de cookies