Moció per la no adhesió a la Federació de Municipis de Catalunya -Atès que, el President de la Federació de Municipis  de Catalunya,  del PSC, Xavier  Amor, ha estat novament imputat, en aquest cas, per una de les pec;:es separades, en concret, la número 25, pel cas de corrupció anomenat Mercuri.                                                            -Atès que, aquesta imputació és resultat, segons sembla, per tota una serie de pagaments realitzats per part d'aquesta entitat municipalista a un carrec del PSC, per uns suposats treballs d'assessoria externa, no realitzats en cap moment, i per tant, injustificat el seu -Atès que, ja no és la primera vegada que aques t a entitat municipalista és noticia per causes obertes de corrupció i manca de t ransparencia . Cal recordar que a l'any 2014, l'actual President, Xavier Amor, java tenir que declarar coma imputat pel pressumpte cobrament de sobresous camuflats, en forma de dietes, amb un total de 44 alcaldes -Atès que, l'Ajuntament d'Esplugues de Llo bregat és membre de la Federació de Municipis de Catalunya, aportant aquest any una quota de 7.570.-euros. Per tots aquests motius exposats, el Grup Municipal de Ciutadans (C's) a l'Ajuntament d'Esplugeus, sol-licita a l'equip de govern municipal, els següents ACORDS: PRIMER: Que com a institució adherida i com a mesura de transparencia i regeneració democratica, el nostre Ajuntament comuniqui formalment, abans de quinze dies, la petició de destitució del seu carrec de President de la Federació de Municipis de Catalunya, Xavier Amor. SEGON: Elevar al proper Ple ordinari de la Corporació, un punten el seu ordre del dia, demanant la revisió de la continu'itat o no, del nostre Ajuntament, coma institució adherida a aquesta entitat municipalista. TERCER: Traslladar aquests acords a la Federació de Municipis de Catalunya i al seu President i Junta Directiva.

Description: Moció per la no adhesió a la Federació de Municipis de Catalunya -Atès que, el President de la Federació de Municipis  de Catalunya,  del PSC, Xavier  Amor, ha estat novament imputat, en aquest cas, per una de les pec;:es separades, en concret, la número 25, pel cas de corrupció anomenat Mercuri.                                                            -Atès que, aquesta imputació és resultat, segons sembla, per tota una serie de pagaments realitzats per part d’aquesta entitat municipalista a un carrec del PSC, per uns suposats treballs d’assessoria externa, no realitzats en cap moment, i per tant, injustificat el seu -Atès que, ja no és la primera vegada que aques t a entitat municipalista és noticia per causes obertes de corrupció i manca de t ransparencia . Cal recordar que a l’any 2014, l’actual President, Xavier Amor, java tenir que declarar coma imputat pel pressumpte cobrament de sobresous camuflats, en forma de dietes, amb un total de 44 alcaldes -Atès que, l’Ajuntament d’Esplugues de Llo bregat és membre de la Federació de Municipis de Catalunya, aportant aquest any una quota de 7.570.-euros. Per tots aquests motius exposats, el Grup Municipal de Ciutadans (C’s) a l’Ajuntament d’Esplugeus, sol-licita a l’equip de govern municipal, els següents ACORDS: PRIMER: Que com a institució adherida i com a mesura de transparencia i regeneració democratica, el nostre Ajuntament comuniqui formalment, abans de quinze dies, la petició de destitució del seu carrec de President de la Federació de Municipis de Catalunya, Xavier Amor. SEGON: Elevar al proper Ple ordinari de la Corporació, un punten el seu ordre del dia, demanant la revisió de la continu’itat o no, del nostre Ajuntament, coma institució adherida a aquesta entitat municipalista. TERCER: Traslladar aquests acords a la Federació de Municipis de Catalunya i al seu President i Junta Directiva.

Dimensions: 810 x 450

File Type: png

File Size: 304 KB

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra  [POLÍTICA DE COOKIES].
ACEPTAR
Aviso de cookies