MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS DE PSC, ICV, CE, REGIDORA NO ADSCRITA, PP, C’s i CUP, PER EVITAR LA SUPRESSIÓ DE LÍNIES DE P3 DE l’ESCOLA PÚBLICA AL MUNICIPI D’ESPLUGUES DEL BAIX LLOBREGAT

at 810 × 450 in Evitar la supressió de línies de P3 de l’escola pública al municipi d’Esplugues del Baix Llobregat.
MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS DE PSC, ICV, CE, REGIDORA NO ADSCRITA, PP, C's i CUP, PER EVITAR LA SUPRESSIÓ DE LÍNIES DE P3 DE l'ESCOLA PÚBLICA AL MUNICIPI D'ESPLUGUES DEL BAIX LLOBREGAT   En els darrers anys el municipi d'Esplugues, així com la comarca del Baix Llobregat, estan patint un descens de la natalitat, fet que es preveu qui continuara succeint en els propers anys. Aquest descens de natalitat ha provocat ja el tancament de dues línies de P3 de  l'escola pública en el nostre municipi en els darrers quatre anys, amb el conseqüent descens  de plantilla i de recursos economics i el que aixo comporta en l'organització del centre i que repercuteix negativament en l'educació deis infants. Donat que !'escala concertada també esta financ;ada amb fans públics, creiem que la supressió de les línies de P3 ha de recaure proporcionalment sobre l'escola concertada i pública. Ates que el Departament d'Ensenyament  i els Serveis Territorials del Baix Llobregat propasen el tancament de 21 grups de P3 peral curs vinent 2016-2017 al Baix Llobregat. Ates que el tancament significa la supressió de 42 dotacions de llocs de treball. Ates que condiciona la decisió de les famílies que pensaven optar a una plac;a d'escola pública i ara no podran fer el que havien decidit, afavorint directament el canvi d'opció cap a la concertada. Ates que aquests tancaments afecten exclusivament a !'oferta pública. Per tot aixo, els grups sotasignats proposem: Que es faci una reducció de la ratio deis grups de P3 que afavoriria una millora educativa, per iniciar la recuperació deis grups que s'han redu'it en els darrers anys. A més, instem el Parlament de Catalunya a modificar la Llei d'Educació de Catalunya, per tal de rebaixar la ratio d'Educació Infantil i Que el Departament d'Ensenyament esperi a la finalització de la preinscripció per decidir l'oferta definitiva del curs 2016-2017. Que en el futur, i només en cas que sigui absolutament necessaria la reducció de l'oferta     educativa, aquesta es faci proporcionalment entre !'escala concertada i pública del municipi. Donar trasllat d'aquesta moció a CCOO del Baix Llobregat, als Serveis Territorials d'Ensenyament del Baix Llobregat, al Departament d'Ensenyament, al Consell Escolar Municipal, a les escales i instituts públics d'Esplugues i les seves AMPES i als grups parlamentaris del Parlament

Description: MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS DE PSC, ICV, CE, REGIDORA NO ADSCRITA, PP, C’s i CUP, PER EVITAR LA SUPRESSIÓ DE LÍNIES DE P3 DE l’ESCOLA PÚBLICA AL MUNICIPI D’ESPLUGUES DEL BAIX LLOBREGAT   En els darrers anys el municipi d’Esplugues, així com la comarca del Baix Llobregat, estan patint un descens de la natalitat, fet que es preveu qui continuara succeint en els propers anys. Aquest descens de natalitat ha provocat ja el tancament de dues línies de P3 de  l’escola pública en el nostre municipi en els darrers quatre anys, amb el conseqüent descens  de plantilla i de recursos economics i el que aixo comporta en l’organització del centre i que repercuteix negativament en l’educació deis infants. Donat que !’escala concertada també esta financ;ada amb fans públics, creiem que la supressió de les línies de P3 ha de recaure proporcionalment sobre l’escola concertada i pública. Ates que el Departament d’Ensenyament  i els Serveis Territorials del Baix Llobregat propasen el tancament de 21 grups de P3 peral curs vinent 2016-2017 al Baix Llobregat. Ates que el tancament significa la supressió de 42 dotacions de llocs de treball. Ates que condiciona la decisió de les famílies que pensaven optar a una plac;a d’escola pública i ara no podran fer el que havien decidit, afavorint directament el canvi d’opció cap a la concertada. Ates que aquests tancaments afecten exclusivament a !’oferta pública. Per tot aixo, els grups sotasignats proposem: Que es faci una reducció de la ratio deis grups de P3 que afavoriria una millora educativa, per iniciar la recuperació deis grups que s’han redu’it en els darrers anys. A més, instem el Parlament de Catalunya a modificar la Llei d’Educació de Catalunya, per tal de rebaixar la ratio d’Educació Infantil i Que el Departament d’Ensenyament esperi a la finalització de la preinscripció per decidir l’oferta definitiva del curs 2016-2017. Que en el futur, i només en cas que sigui absolutament necessaria la reducció de l’oferta     educativa, aquesta es faci proporcionalment entre !’escala concertada i pública del municipi. Donar trasllat d’aquesta moció a CCOO del Baix Llobregat, als Serveis Territorials d’Ensenyament del Baix Llobregat, al Departament d’Ensenyament, al Consell Escolar Municipal, a les escales i instituts públics d’Esplugues i les seves AMPES i als grups parlamentaris del Parlament

Dimensions: 810 x 450

File Type: png

File Size: 421 KB

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra  [POLÍTICA DE COOKIES].
ACEPTAR
Aviso de cookies