Description: Moción presentada por Gemma García, concejal de Cs en el Ayuntamiento de Esplugues de LlobregatMoción presentada por Gemma García, concejal de Cs en el Ayuntamiento de Esplugues de Llobregat para preservar y hacer efectiva la conciliación laboral en la situación provocada por la crisis de la COVID-19Esplugues de LLobregat, 10 de junio de 2020MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CS PER A PRESERVAR I FER EFECTIVA LA CONCILIACIÓ LABORAL EN LA SITUACIÓ PROVOCADA PER LA CRISI DE LA COVID-19EXPOSICIÓ DE MOTIUSLa tornada a la “nova normalitat” suposa un problema de conciliació entre la vida laboral i familiar sense precedents, amb les escoles i escoles bressol con estrictes limitacions imposades en el nombre d’alumnes que podran accedir presencialment a aquests centres, per l’adopció de les necessàries mesures sanitàries i higièniques.En aquestes circumstàncies l’inici de la “desescalada” pot comportar que molts treballadors i treballadores hagin d’escollir entre la seva carrera professional i la cura dels fills i que aquesta situació podria ocasionar una reculada en els tímids avenços aconseguits per a reduir la bretxa de gènere.Tampoc hem d’oblidar que vivim en un país on la conciliació es recolza estructuralment en l’ajuda familiar dels més grans, un col·lectiu molt colpejat pel COVID19, i que malgrat que els evidents riscos de contagi hi haurà persones que no tindran altre remei que recórrer als avis i àvies, davant l’alternativa de perdre el treball i no arribar a fi de mes.La conciliació, no obstant això, té molts vessants i és necessari abordar-la des d’actors diferents amb el fi de treballar conjuntament: el de les administracions públiques, el del món empresarial i l’entorn social.El Grup Municipal de Ciutadans (Cs) insta a l’Ajuntament de Esplugues de Llobregat a l’adopció dels següents acords:Primer.-  Demanar a la Generalitat de Catalunya un pla específic i urgent, amb accions i mesures concretes i reals de conciliació per a treballadors i treballadores amb fills o amb tasques de cures amb l’objectiu de fer efectiva i real la conciliació de la vida professional i familiar a causa de les conseqüències socioeconòmiques de la crisi de la Covid-19.Segon.- L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, en el marc del recentment aprovat «Pla de reconstrucció per fer front a les conseqüències econòmiques i socials derivades de l’emergència sanitària de la ciutat d’Esplugues de Llobregat», prioritzarà la mesura destinada a l’elaboració d’una guia de recomanacions a l’empresa per a la flexibilització laboral i l’establiment de mesures com el teletreball, prenent com a referència el programa per a la reforma horària del que l’ajuntament en forma part, i amb la col·laboració dels agents econòmics i socials.Tercer.- Instem al Departament de Treball, Afers Socials i Família i al Departament de Coneixement i Empresa a crear un punt d’atenció  a empreses i persones treballadores per tal d’assegurar que cap d’elles hagi de renunciar a la feina per la manca de mesures i polítiques públiques de conciliacióQuart.- Donar trasllat del resultat d’aquesta moció als mitjans de comunicació públics municipals perquè facin difusió del seu contingut als veïns d’aquest municipi.Cinquè.- Donar trasllat d’aquests acords a la Generalitat de Catalunya, al Departament de Treball, Afers Socials i Família i al Departament de Coneixement i Empresa

Dimensions: 1117 x 611

File Type: jpeg

File Size: 50 KB

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra  [POLÍTICA DE COOKIES].
ACEPTAR
Aviso de cookies