Crònica Ple març: Aprovada la reordenació de la plaça Santa Magdalena Ciutadans a l’Ajuntament d’Esplugues

at 550 × 433 in Aprovada la reordenació de la plaça Santa Magdalena.

Description: Crònica Ple març: Aprovada la reordenació de la plaça Santa Magdalena Ciutadans a l’Ajuntament d’Esplugues En la sessió del ple ordinari celebrat el dimecres 20 de març, s’ha aprovat inicialment la modificació puntual del Pla General Metropolità de la plaça Santa Magdalena, que comprèn l’àmbit discontinu de la plaça i del parcs dels Torrents. L’objectiu és reordenar les parcel·les existents a la plaça Santa Magdalena, mantenint el sostre edificable atorgat pel planejament vigent; millorar la imatge del conjunt; ampliar el sòl previst per a equipaments públics a l’entorn de l’actual edifici de l’Ajuntament; ampliar les instal·lacions de la Parròquia Santa Magdalena; i reconèixer i fixar l’ús de parc públic de la finca del carrer Església núm. 82 interior. S’ha aprovat amb el suport de PSC, Cs, ERC, PP i PDeCAT, l’abstenció d’ICV, CUP, CE i la regidora no adscrita Laura Benito, mentre que el regidor no adscrit Albert Comellas no ha votat aquest punt. L’àmbit de planejament abasta pràcticament la totalitat de les finques de la plaça Santa Magdalena, el terreny situat darrere la Parròquia Santa Magdalena amb front al Parc dels Torrents i la finca amb adreça carrer de l’Església núm. 82 interior, situada al centre de l’illa conformada pels carrers Laureà Miró, Església i Montserrat i contempla, entre d’altres aspectes, que l’accés als aparcaments dels edificis es faci per un vial a la part del darrere de la plaça. Amb l’aprovació inicial, s’obre el període d’informació pública. En el torn dels posicionaments dels diferents grups, el portaveu del PSC, Eduard Sanz, ha volgut fer referència a que aquesta modificació urbanística “és esperada des de fa molt temps pels veïns i veïnes propietàries de finques a la plaça” i que “s’ha treballat en consens amb el veïnat”. També ha dit que “voldríem que la plaça Santa Magdalena tingués una altra forma i dimensió, però ha vingut sempre molt condicionada pel pas d’una via de comunicació que històricament ha tingut molt trànsit”. Sanz ha dit que, “respectant els drets que tenen els propietaris, hem intentat fer un planejament que sobretot redueixi l’impacte que podria tenir la construcció del sostre al qual tenen dret els propietaris” i que “el nou planejament conserva el sostre existent, però l’implantem de la forma que pensem més adequada i que tingui el mínim impacte possible, buscant un escalat degradat en els edificis”. Julio Roldán, portaveu de Ciutadans, ha valorat com “oportuna aquesta modificació”, així com també “l’ampliació de la parròquia, també tan necessària” i la pacificació de la plaça de cotxes i fer passar el vial pel darrere. El portaveu d’ERC, Oriol Torras, ha dit que “pensem que millora el pla actual”, tot i que ha afegit que “partim d’un nyap, perquè el pla actual ja deixa fer els 4 pisos i a més amb aquesta casa tan alta que hi ha al mig que trenca molt l’harmonia de la plaça”. El portaveu del PP, Marcos Sánchez, ha manifestat que valoren positivament “aquest tema que durant molts anys estava estancat” i “posem fil a l’agulla”. La portaveu d’ICV, Estefania Zafra, ha dit que “no ens agrada el pla urbanístic presentat ni creiem que sigui la millor solució urbanística per a la plaça de la vila, però com s’ha arribat a un acord amb els veïns i veïnes que resideixen a la plaça ens abstindrem”. El portaveu del Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCAT), Santi Siquier, ha fet referència al “temps que l’Ajuntament porta gestionant aquesta modificació suposadament per intentar arribar a un màxim consens amb els veïns afectats i amb les solucions tècniques de millora” i ha dit que el seu grup “som defensors també de pacificar aquest entorn el màxim que es pugui”. La portaveu de la CUP, Anna Coll, ha fet referència a que “el planejament proposat afecta en bona part a sòl privat i que amb la llei a la mà no hi ha possibilitat d’obtenir gaires avantatges de cara a la població”. Julián Carrasco, portaveu de Canviem Esplugues, ha dit que “quan hi ha una modificació del PGM sempre hi ha una part positiva i una altra que no ho és tant”i que “la reordenació la veiem positiva perquè com a mínim es pot intentar una zona de cases que estan deteriorades i algunes molt deteriorades, i es pot buscar una solució per resoldre el problema de la plaça Santa Magdalena” i “mantenir la pacificació de la plaça”. També ha afegit que no els agraden alguns aspectes com ara “els metres sostre es mantenen tal com estan”. La regidora no adscrita Laura Benito s’ha abstingut i ha destacat que “és una bona solució que s’aporta als veïns afectats”. El regidor no adscrit Albert Comellas no ha votat aquest dictamen, “tot i alegrar-me de la solució d’aquest tema, llargament reclamat pels veïns, propietaris i el mossèn de la parròquia i estar totalment d’acord”. Modificació del projecte del Centre Sociocultural i Esportiu Can Vidalet S’ha aprovat la modificació del projecte i del contracte d’obres de construcció del Centre Sociocultural i Esportiu Can Vidalet, vist que la direcció facultativa de les obres ha posat de manifest una sèrie de circumstàncies tècniques que requereixen aquesta modificació per un import d’1.224.249,19 euros, establint la despesa total màxima d’aquest contracte en un import de 7.555.001,10 euros (IVA inclòs) que s’adjudica a l’empresa Constructora San José SA. Hi han votat a favor PSC i PP, s’han abstingut ERC, PDeCAT i la regidora no adscrita, han votat en contra Cs, ICV, CUP i CE, mentre que el regidor no adscrit no ha votat Liquidació del pressupost municipal de 2018 El plenari ha donat compte de la liquidació del pressupost municipal de l’exercici 2018, del qual es remarca que el resultat pressupostari ha estat ajustat, amb 12.076.991,64 €; hi ha un romanent de tresoreria de 20.949.530,57 €. Pel que fa a sostenibilitat financera, el volum de deute viu a 31 de desembre de 2018 és de 18.985.995,20 €, que representa un 43,56% dels ingressos ordinaris de 2018. L’augment de la despesa computable a l’exercici de 2018 ha estat del 14,18%, com a conseqüència del major volum d’inversió suportable realitzat en l’exercici 2018. Per últim, es dóna compte de l’estat d’execució dels projectes d’inversions financerament sostenibles i de l’acompliment dels criteris que els regulen Aprovació del Pla Econòmic Financer S’ha aprovat un Pla Econòmic Financer amb un àmbit temporal que contempla els exercicis 2019 i 2020, que té com a objectiu la regularització en l’exercici econòmic de 2019 de la situació pressupostària derivada de la liquidació del pressupost de l’exercici 2018, com a conseqüència de l’execució de les despeses d’inversions finançades amb recursos afectats i específicament amb subvencions d’altres administracions públiques que no han pogut ser reconegudes en l’exercici 2018. Hi ha votat a favor PSC, Cs, PP, PDeCAT i el regidor no adscrit, s’han abstingut ERC, ICV i CE, han votat en contra CUP, mentre que la regidora no adscrita no ha votat. Les mesures que contempla aquest Pla Econòmic Financer coincideixen amb les que conté el pressupost municipal per a l’exercici econòmic de 2019, aprovat en sessió plenària el 21 de novembre de 2018, que compleix amb els criteris  d’estabilitat pressupostària i de la regla de la despesa. Pla especial del pavelló esportiu de l’escola Garbí El plenari ha aprovat provisionalment el pla especial del pavelló esportiu de la Fundació Escoles Garbí, que es construirà a l’avinguda Països Catalans. Els promotors han incorporat les millores que l’Ajuntament va realitzar, després de l’aprovació inicial a la Junta de Govern de juny de 2018 i, durant el termini d’informació pública, no s’ha presentat cap escrit d’al·legacions. El document compta amb l’informe favorable de l’ATM amb observacions relatives a qüestions de mobilitat. A partir d’ara, caldrà que incorporin les observacions fetes en el projecte executiu d’edificació i urbanització de l’entorn per enviar-lo a la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Àmbit Metropolità per a la seva aprovació definitiva. Hi ha votat a favor PSC, ERC, PDeCAT i la regidora no adscrita, s’han abstingut PP, ICV i CE, i han votat en contra Cs i CUP, mentre que el regidor no adscrit no ha votat. Aprovació dels estatuts de la Red Innpulso Vist que l’Ajuntament d’Esplugues forma part de l’Asociación Red Innpulso-Red de Ciudades de la Ciencia y la Innovación (ARINN), el plenari ha aprovat els estatuts, que aquesta associació va modificar en diferents aspectes en matèria d’organització i funcionament, a la vegada que comporten l’obligació de realitzar una aportació de caràcter anual per al funcionament de l’Associació que, per als municipis d’entre 20.000 i 100.000 habitants -com és el cas d’Esplugues-la quota anual serà de 1.500 €. En el torn de posicionament, han votat a favor PSC, Cs, PP, PDeCAT i CE, s’han abstingut ERC, ICV, la regidora no adscrita i el regidor no adscrit, i ha votat en contra la CUP. Pròrroga del contracte de neteja d’edificis municipals S’ha aprovat prorrogar el contracte de servei de neteja de dependències municipals, adjudicat a l’empresa Multi Serveis Endavant SL, que finalitza el 31 de març. Es prorroga pel període comprès entre l’1 d’abril de 2019 i el 31 de març de 2020,  per un import anual de 1.328.005,08 €, IVA inclòs. Han votat a favor PSC, Cs, ERC, PP i PDeCAT, s’han abstingut CE i la regidora no adscrita, i han votat en contra ICV i CUP, mentre que el regidor no adscrit no ha votat. Mocions al plenari S’ha aprovat la moció de la CUP -que també han subscrit ERC i ICV- per declarar Esplugues Municipi Antifeixista. Hi ha votat a favor els grups proposants, PSC, PDeCAT i CE, i en contra Cs, PP, la regidora no adscrita i el regidor no adscrit. Ha prosperat la moció del PSC –que també han subscrit Cs i PDeCAT- per garantir la continuïtat dels Centres Especials de Treball a Catalunya. Tot el consistori han votat a favor, a excepció del regidor no adscrit que no s’ha posicionat. S’ha aprovat la moció de Cs per tal que les atraccions de la Festa Major d’Esplugues reservin unes hores sense sorolls ni llums per facilitar la participació d’infants, adolescents, joves i adults amb trastorns de l’espectre autista. La moció s’ha aprovat amb la incorporació d’una esmena feta pel PSC que el grup proposant ha acceptat, que preveu que l’Ajuntament contactarà amb la Federació Catalana de l’Autisme amb l’objectiu de concretar les activitats o modificacions existents, que permetin i facilitin la participació de les persones amb trastorn de l’espectre autista a la Festa Major. Hi ha votat a favor tot el consistori, a excepció de la CUP que s’ha abstingut. S’ha aprovat per urgència la moció amb motiu del 8 de març, Dia Internacional de les Dones, que ha subscrit el conjunt del consistori, a excepció de la regidora no adscrita i el regidor no adscrit que no s’han posicionat

Dimensions: 550 x 433

File Type: jpeg

File Size: 62 KB

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra  [POLÍTICA DE COOKIES].
ACEPTAR
Aviso de cookies